Добрите родители не даваат критика за однесувањето и го избегнуваат етикетирањето на детето. Ваша задача е да го советувате и да му посочите каде греши, а не да го омаловажувате.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X