Наставниците во основните училишта ги пречекаа првачињата со насмевки и многу позитивна енергија, во шарени, украсени училници и речиси на секоја табла беше напишана порака за добар почеток на идните ученици. Но, на многу табли таа беше погрешно напишана.

Лекторите потврдуваат дека пораката „Добредојдовте, првачиња“ е погрешно напишана и треба да гласи „Добре дојдовте, првачиња“.

Еве што вели Правописот на македонскиот литературен јазик:912

X