„Децата-жртви се срамат од тоа, сметаат дека тие се виновни што некој ги малтретира, затоа се плашат дека ќе биде уште полошо ако некому се обратат за помош“, објаснува психотерапевтот Надејин-Симиќ.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X