Децата-жртви се срамат од тоа, сметаат дека тие се виновни што некој ги малтретира, затоа се плашат дека ќе биде уште полошо ако некому се обратат за помош“, Надејин-Симиќ, психотерапевтот.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X