Денешниот ден на шегата децата го обележаа во пандемиски услови. Се маскираа иако многу од нив останаа дома. Оние кои одат во градинка маските ги покажаа пред другарчињата.

Ова се фотографии кои ни ги испратија од градинки.912

X