Кога ќе му кажете на детето: „Твое е само да учиш“, правите повеќе грешки истовремено. Вашето дете има свои проблеми, дури и кога вие за тоа не сте свесни, дополнително го оптоваруваат и вашите очекувања, кои не се сведуваат само на учење, туку и на задржување на неговите навики и однесување со кои сте задоволни, а лошите да ги промени или претвори во оние навики за кои вие (повторно вие), ќе станете задоволни.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X