Имајте на ум дека децата „нè читаат“, особено нашата невербална комуникација и дека ние сме комплетен пример како сакаме тоа да се однесува, Убавка Бутлеска, училиштен педагог.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X