Советите за воспитување деца често се менуваат. Бидејќи науката нуди некои нови одговори, родителите се обидуваат да ги доловат најдобрите и најкорисните информации што би им помогнале да ги донесат најдобрите одлуки. Иако пофалбата е добра за децата, се поставува прашањето за начинот на кој треба да се комуницира. Според „Research Addict“, пофалбите се генерално добри. Кога родителот ќе го пофали детето за она што го прави добро наместо да го укорува за грешките, детето ќе покажува помала агресивност во односите со луѓето, покажало истражувањето.

Два типа пофалби

Ситуацијата со пофалбите е посложена отколку што изгледа на прв поглед. Не е доволно само да му кажете на детето колку е добро, иако тоа е дефинитивно еден од начините. Имено, има лична пофалба и пофалба базирана на труд. Личната пофалба е пофалба на детето за неговите природни способности и вештини. Овој тип пофалба е најдобар кога сакате да му покажете љубов на вашето дете.

Пофалбата заснована на напор е пофалба на акција или активност на детето. Ова подразбира пофалба за нешто што детето може да го контролира.

Дали има негативна страна на пофалбата?

Иако на почетокот не изгледа така, можно е пофалбите да се претерани. „Parenting Science“ известува дека е објавено истражување кое покажува дека пофалбата може да ја поткопа мотивацијата на детето, што значи дека може да доведе до тоа детето да мисли дека не е потребен напор за да се постигне нешто. Ова се случува кога родителите ќе паднат во замката на претерување со лична пофалба, бидејќи тоа ги наведува децата да веруваат дека сите вештини доаѓаат природно и дека не треба да се работи на нив.

Извор912

X