Во последниве години домашната работа стана многу актуелна тема. Многу родители и воспитувачи изразија загриженост за домашната работа и се прашуваат колку е таа ефикасна во подобрувањето на учењето на учениците. Исто така, постои загриженост дека учениците може едноставно да добиваат премногу домашни задачи, што на крајот се меша со квалитетното семејно време и можностите за физичка активност и игра.

Истражувањата посочуваат дека овие грижи веројатно се оправдани. На пример, една студија објави дека на учениците од основните училишта, во просек, им се доделуваат трипати повеќе домашни задачи од препорачаната количина.

Што покажуваат истражувањата? Кои се потенцијалните ризици и придобивки од домашната задача, а колку е „премногу“?

Академски наспроти неакадемски придобивки

Прво, истражувањето открива дека домашната задача е поврзана со повисоки оценки на академски стандардизирани тестови за средношколци, но не и за основци. Една неодамнешна експериментална студија во Романија откри некои придобивки од мала количина домашни задачи кај учениците од основните училишта, но не и за домашната работа по математика. Сепак, интересно е што ова позитивно влијание се случи само кога на учениците им била дадена умерена количина на домашна задача (околу 20 минути во просек).

Сепак, целта на домашната работа не е само подобрување на академските вештини. Истражувањето открива дека домашната работа може да има некои неакадемски придобивки, како што се градење одговорност, вештини за управување со времето и упорност. Домашната задача, исто така, може да ја зголеми вклученоста на родителите во образованието на нивните деца.

Сепак, премногу домашни задачи може да имаат негативно влијание врз неакадемските вештини со намалување на можностите за слободна игра, што е од суштинско значење за развојот на јазичните, когнитивните, саморегулирачките и социјално-емоционалните вештини. Исто така, домашната работа може да биде пречка за физичка активност – премногу домашни задачи се поврзани со зголемен ризик од прекумерна тежина. Како и со истражувањето за академските придобивки, ова истражување исто така сугерира дека домашната работа може да биде корисна кога е минимална.

Која е правилната количина на домашна работа?

Истражувањата покажуваат дека домашната работа не треба да надминува 1,5 до 2,5 часа навечер за средношколци. Домашните задачи за основците треба да бидат минимални и доделени со цел градење саморегулирање и вештини за самостојна работа. Ако се повеќе од ова, домашните задачи веројатно нема да имаат позитивно влијание.

Што можат да направат родителите?

Истражувањето открива дека родителската помош со домашните задачи е корисна, но дека повеќе е важно како родителот помага отколку колку често помага.

Па, како родителите треба да помогнат во домашните задачи (според истражувањето)?

  • Фокусирајте се на обезбедување општо следење, насоки и охрабрување, но дозволете им на децата да ја завршат домашната задача што е можно понезависно. Истражувањата покажуваат дека овозможувањето на децата поголема автономија во завршувањето на домашната задача може да биде од корист за нивните академски вештини.
  • Обезбедете помош само кога вашето дете ќе ја побара и отстапете секогаш кога е можно. Истражувањето открива дека преголемото вклучување на родителите или наметливото и контролирачко вклучување во домашните задачи е поврзано со полоши академски перформанси.
  • Помогнете им на вашите деца да создадат структура и да развијат некои рутини кои му помагаат на вашето дете самостојно да ја заврши домашната задача. Истражувањето открива дека обезбедувањето на овој тип структура и одговорност е поврзано со подобрените академски вештини.
  • Поставете конкретни правила околу домашната работа. Истражувањето открива поврзаност помеѓу родителите кои поставуваат правила околу домашната задача и академските перформанси.
  • Помогнете му на вашето дете да ја гледа домашната задача како можност за учење и подобрување на вештините. Родителите кои ја гледаат домашната задача како можност за учење наместо нешто што мора да го добијат „правилно“ или успешно да го завршат за да добијат повисока оценка, имаат поголема веројатност да имаат деца со исти ставови.
  • Охрабрете го вашето дете да истрае во предизвикувачките задачи и нагласете дека тешките задачи се можности за растење.

Извор912

X