Да се тепа детето значи да се запечати неговата судбина, која тешко дека ќе заврши убаво. Ќе биде злоупотребувано и ќе молчи бидејќи ќе верува дека тоа е нормално или тоа ќе биде агресорот кој ќе тепа, повторно бидејќи мисли дека е нормално, Михаил Лабковски.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X