Да се мрази наставникот е дел од растењето, но да се мразат децата е нечуено. Да се препише на тест кога си дете е лекција за чест, да се препишува кога си возрасен е пат кон самоуништување на достоинството. Да се побегне од час е мангупски кога си дете, но да се побегне од одговорност кога си возрасен е плашливост.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X