Писменото изразување е огромен дел од животот во и надвор од училницата. Кога децата учат да пишуваат, ја отвораат вратата кон поголеми можности за постигнување на нивните цели за учење, да ги соопштат своите преференции и да воспостават однос со луѓето околу нив

Кога детето покажува каков било тип на однесување за пишување или претпишување – држење боички, чкртање, притискање копчиња на компјутер, цртање, следете го тоа со непосредни пофалби и засилување. Ова ќе ја зголеми фреквенцијата на нивното пишување и ќе ги подобри фините моторички вештини што им се потребни за ракопис. Пред активностите за учење на вештините за пишување, започнете со активности за загревање. Многу деца се борат во областа на ракописот од различни причини. Тие не уживаат во процесот или лесно се заморуваат, фините моторички вештини не се развиени како што треба за ракопис и многу други причини.

Правењето некои забавни активности за загревање може да им помогне да се подготват за пишување не само ментално, туку и физички. Почнете од големите мускули, а потоа сè до помалите мускули. Во терапија тие се нарекуваат дистални (мускули најоддалечени од оние на кои се фокусирате) и проксимални (мускули директно до или блиску до оние на кои работите). Во случај на ракопис, мускулите на прстите се оние на кои првенствено се фокусирате, но сакате да започнете со мускулите на рамото и рацете за загревање.

Визуелно-моторна интеграција – Им овозможува на рацете правилно да го реплицираат она што го гледаат очите, како што е можноста за копирање форми, букви и бројки

-Забавувајте се со сензорни вежбања, формирајте форми на букви користејќи крем за бричење, песок, тесто или темперна боја на памук. Прво можете да ги нацртате и вашето дете да ги следи вашите линии.

-Работете на следење, усогласување на форми и цртање. Нацртајте букви и бројки со точки и нека вашето дете ги следи со помош на маркери или каква било боичка.

-Поврзување линии – едноставно со следење прави линии. Вашите деца ќе имаат доволно пракса да ги следат линиите хоризонтално, вертикално, дијагонално, па дури и во цикцак-шема. Оваа активност може да се направи со пенкало, молив, боички на испрекинати линии кои ќе ги поврзува вашето дете. Потоа може да преминете на криви линии, со тоа ќе имаат доволно можности да ја зголемат нивната способност да можат да произведуваат форми, букви и многу повеќе.
-Лавиринтите користат визуелно следење за да помогнат во развојот на вештините за координација на рака-око.

Фини моторни вештини – умешноста и вештините за движење на прстите се суштински дел од способноста да се манипулира и контролира моливот

– Круг од штипки. Вашето дете нека ги бои буквите и подоцна каква што е буквата, нека стави со иста таква боја штипка веднаш на листот или картонот.
– Сечењето хартија со ножици помага да се поттикне фината моторика. Нацртајте насоки вертикално, хоризонтално, цикцак, нека детето сече по насоките кои сте ги одредиле.

– Картички за врзување. Детето ја пробива врвката низ дупките на картичката за поврзување, фаќањето врвка меѓу малите прсти и провирањето на крајот низ дупките во картичката е одлична вежба за фината моторика за деца од предучилишна возраст. Исто така, почнува да гради мускулна меморија за правилно држење на моливот.

– Линија на налепници. Дете става шарени налепници по испечатена линија. Децата од предучилишна возраст треба да користат движење на штипкање, кое гради фина моторика, за да ги одлепи точките на налепницата од страницата. Потоа, тие користат координација рака-око за да ја стават секоја налепница на нацртаната линија.

Сила на рацете – им помага на децата да држат пенкало или молив и да го користат подолго време

– Соберете памучни топчиња или мали играчки со помош на пинцети и спуштете ги во тегла.
– Користете играчки за капење или шишиња со спреј за забавно време за капење, кое исто така ја зголемува силата на рацете.

– Копчиња. Децата поставуваат шарени копчиња на однапред нацртани линии за да ги вежбаат вештините за пишување. На децата од предучилишна возраст ќе им биде многу забавно да создаваат обрасци, вртења, шкрипење и цикцак со шарени копчиња.

Визуелна перцепција – влијае врз способноста на детето добро да го постави своето пишување на страницата, вклучувајќи ги големината и растојанието

– Играње со коцки и други играчки кои му овозможуваат на вашето дете да изгради креативни 3Д-структури.
– Пополнување загатки или игри со геометриски форми, како што се коцки за сортирање на форма, танграми или блокус помагаат да се поттикне визуелната перцепција.
– Претворете ги идентификационите форми во игра. Дајте поим како „Гледам круг, со четири нозе, и тоа е местото каде што вечераме“ за да ја опишете масата во кујната.

Насока – проблемите со дискриминацијата лево-десно може да влијаат врз превртувањето на буквите и зборовите, пишувањето во погрешна насока или започнувањето од погрешната страна на страницата

– Играјте игри каде што мораат да дадат описи со термини за насочување (лево, десно, горе, долу, под, над…).
– Нека пополнуваат работни листови со прашања како: Во која боја е мачката горе? или „Кое животно е лево? Можете да креирате сопствен лист за да ги отслика интересите на вашето дете.
– Нека вашето дете држи кеса со грав во десната рака за време на игрите за да му помогне на мозокот да разликува дека десната е различна од левата на сензорен начин.

Сензорна повратна информација – децата што се борат со свесноста за телото може да го држат моливот премногу лесно или премногу силно да ја притиснат хартијата кога пишуваат

– Користете забавни шарени моливи, маркери или боички. Вибрирачките пенкала можат да помогнат да се зацврстат формите на буквите во умот на вашето дете и да дадат сензорни повратни информации.
– Ставете мали предмети во торба. Нека вашето дете го погоди предметот користејќи ги само рацете. Без ѕиркање.
– Играњето со играчка ги вклучува и сетилата. Вашето дете може да ги тркала, стиска, влече или удира за да ги вежба рацете.

Важно е да набљудувате како вашето дете го фаќа приборот за пишување. Рачки за молив се вклопуваат над моливот за правилно да ги постави палецот, показалецот и средниот прст. Правилното фаќање на моливот им дава на децата поголема контрола за да можат да направат читлив ракопис без да страдаат од замор на мускулите.

Обрнете внимание на држењето на телото, седењето со положба од 90/90/90 степени на колковите, колената и стапалата е клучно. Направете го тоа забавно, кога вашето дете е подготвено, нека продолжи да пишува на забавни начини!912

X