„Бинго со букви“ е најновата игра со која децата можат да ја научат азбуката, а истовремено да се забавуваат и натпреваруваат. Додаваме уште една возбудлива фамилијарна игра во низата забавни активности од „Светот на Биби“.

За да биде позабавна играта, можете однапред да изберете награда што ќе ја добие победникот. Правилата се едноставни и визуелно прикажани бидејќи секоја буква е претставена со слика.

„Бинго со букви“ е наменето за над 4 години, односно за дечињата од претшколска и школска возраст.
Автор на играта е Ивана Јовановска.912

X