Експертите откриле дека еднојазичните бебиња можат да разликуваат фонетски звуци уште на возраст од шест месеци, без разлика дали се зборува на јазикот на кој се навикнати да слушаат или на друг јазик што не се зборува во нивните домови. Меѓутоа, еднојазичните бебиња на возраст од 10 до 12 месеци повеќе не откриваат звуци на вториот јазик, туку исклучиво на јазикот што најчесто го слушаат.

Истражувачите објаснуваат дека ова претставува одреден процес на „невронска посветеност“ во кој мозокот на доенчињата е поврзан да го разбира јазикот и неговите звуци. За разлика од нив, билингвалните бебиња наследиле различна развојна траекторија. На возраст од 6 до 9 месеци тие не забележале разлики во фонетските звуци на ниту еден јазик, но кога биле постари, на возраст од 10 до 12 месеци, тие биле во можност да разликуваат звуци на двата јазика.

– Она што го потврдува нашето истражување е дека билингвалните бебиња се поотворени за втор јазик. Овие бебиња не покажуваат перцептивно стеснување со брзината што ја покажуваат еднојазичните доенчиња. Ова е уште еден доказ дека она што го доживувате го обликува вашиот мозок на рана возраст – ​​објаснува Патриша Кул, професорка на Универзитетот во Вашингтон и еден од авторите на студијата.

Билингвалните бебиња имаат подобри логички вештини

Други истражувања на оваа интересна тема покажуваат дека бебињата претпочитаат јазици кои се ритмички слични на јазиците што ги „чуле“ додека биле во утробата на нивната мајка. Исто така, било откриено дека билингвалните бебиња имаат побогат речник, подобри логички вештини за решавање проблеми и способност повешто да извршуваат неколку задачи одеднаш, за разлика од бебињата што биле израснати во еднојазични семејства.

Во едно истражување било докажано дека бебињата израснати во билингвални семејства многу побрзо и полесно се приспособуваат на новата средина и луѓето околу нив отколку што е случајот со бебињата во еднојазични семејства.

Научниците заклучија дека разликата помеѓу еднојазичните и билингвалните деца подоцна во животот не е во самиот јазик, туку вниманието што го користат фокусирајќи се на јазикот, но и многу други работи кои вклучуваат перцепција на реалноста, отвореност во општеството и подоцна подобар успех во училиште.

Извор912

X