Државното претшколско образование се соочува со многу предизвици. Тие, пак, се различни во различни градинки. Што мислите, што итно треба да се промени во градинките?
Ве молиме пополнете го прашалникот:

*Ова истражување не е на научна основа912

X