За разлика од пред еден месец, најголем број од родителите сега се постојано дома со децата. Некои од нив мора да работат, па прават посебна организација за да успеат во тоа, а други се обидуваат да ги анимираат, да учат со нив, да го сокријат стравот…

Како го поминувате времето со децата сега во вонредна состојба?

Ве молиме да ни одговорите на прашалникот.

Ви благодариме

*Оваа анкета не е на научна основа

 

 



912

X