Јелена Димитриевска, дефектолог

Јелена Димитриевска, дефектолог

jelena.gjinoska@hotmail.com

Повеќе од авторот

Без оглед на нивото на глувост, неопходно е глувите деца да имаат пристап и можност за игра на отворено

Губењето на слухот, познато како оштетување на слухот, е делумна или целосна неспособност да се слушне. Висината на оштетувањето на слухот се определува според јачината (мерена во децибели (dB)). Оштетувањето може да се подели на благо, умерено, тешко и целосно (или глувост). Оштетување на слух може да настане од различни причини:

1. Долготрајно изложување на бучава.
2. Генетски.
3. Болести.
4. Антибиотици.
5. Изложување на токсични хемикалии.
6. Физичка траума.

Децата со оштетен слух имаат потенцијал да постигнат исти резултати како секое друго дете, зависно од нивото на поддршка од семејството, училиштето и околината. Секое дете е посебно на одреден начин и кај секое постојат варијации на предизвици со кои се соочува. Децата со оштетен слух имаат разновиден спектар на потреби, вклучувајќи го видот како поддршка за учење што им е потребен, разбирање на начините на кои тие претпочитаат да комуницираат и видот на технологијата на слух што ја користат.

Без оглед на нивото на глувост, неопходно е глувите деца да имаат пристап и можност за игра на отворено. Редовната физичка активности и физичката подготвеност се особено важни за одржување на здравјето и благосостојбата на децата од сите возрасти. Неколку студии покажале дека глувите деца имаат поголема веројатност да имаат тешкотии со рамнотежата во однос на нивните врсници. Овие проблеми може да се јават кога системот за рамнотежа во внатрешното уво не работи правилно (вестибуларна хипофункција). Со вестибуларна хипофункција, развојот за рамнотежа кај детето може да биде одложен, така што на бебе или мало дете може да му треба подолго време за да достигне чекори за развој, како што се седење без поддршка или одење. Постаро дете може да има тешкотии во активности како што се учење да вози велосипед или скутер. Нарушувањето на рамнотежата најмногу влијае во динамични и спортски ситуации.

Меѓутоа, бидејќи физичките активности се толку важни за развојот на детето, доброто здравје и благосостојбата, не може да се дозволи проблемот со рамнотежата да го спречи детето да се вклучува и да учествува во физички активности. Напротив, постојат многу одлични активности на отворено кои можат да му помогнат на детето да ги подобри рамнотежата и моторните вештини, фокусирајќи се на техники за балансирање, учење и подобрување на силата и свеста за телото. Еве неколку начини на кои можете да бидете сигурни дека глувите деца можат целосно да учествуваат во игри на отворено и некои активности за да им помогнете да го подобрат својот баланс:

• Воспоставете предвидлива шема на активност. Секогаш почнувајте со неколку вежби за загревање, потоа на мала оддалеченост од два поголеми предмета, дистанца која детето би требало да ја истрча, воспоставувајте правила и нека звучи како забавна активност. Секогаш додавајте повеќе предмети или нека трча цик-цак помеѓу нив.

• Играта плочка. Поставување, клекнување или стоење на нога на платформа или суспендирана скала бара различни степени на рамнотежа. Кога играат, децата се движат на неочекувани начини, го принудуваат телото да направи повеќе работи.

• Чекорење на нестабилни површини како што се мостови за движење или едноставно, гравчиња на подот. Телото треба да направи повеќе работи за да се задржи исправено. Чекорење на камења или трупци навистина ќе го принуди детето да одржува рамнотежа и ќе овозможи да се забавува одејќи низ игралиштето на нови начини. Ако ова е премногу авантуристички, започнете со обележување линија на подот со креда. Тоа ќе помогне да се намали стравот или ризикот од паѓање сè додека детето не биде подготвено.

• Групните игри – фудбал, кошарка, ракомет и сл. функционираат добро за сите деца, особено за глувите, бидејќи тие имаат јасно дефинирани правила. Поставувањето на телото во позиција да фати, удри или фрла топка бара рамнотежа.

• Возењето велосипед, тротинет, ролери бара од детето да прави чести промени во нивното држење за да се одржи рамнотежата.

• Застанете на врвот на бозу-топка или столче на едната нога. Ако ова стане премногу лесно, обидете се да фрлате топка во исто време.

Когнитивните работилници ги вклучуваат сите форми на движење, одење, трчање, скокање, фрлање, фаќање и одржување на рамнотежа, како и фините моторни активности нижење жици со мониста, коцки за редење, плетење итн. Овие вежби развиваат макро и микромоторни вештини, што претставува добра основа за развој на когнитивните операции.

Перцепцијата е важна за брза адаптација и справување во нови ситуации и проблеми. Задачите што ја истакнуваат важноста на набљудувањето бараат од децата да забележат промени. Овие, се разбира, не се игри на пасивно набљудување затоа што тие изразуваат креативност и елементи на конструктивност.
Разбирањето на сложена идеја вклучува создавање хипотеза и решавање на истата. Игрите му овозможуваат на детето да учи преку сопствената интелектуална активност.912

X