Графомоторните вештини вклучуваат способност да се користат фините моторни вештини за да се извршат задачи за пишување. Иако пишувањето читлива реченица може да изгледа исклучително лесно, многу деца имаат проблем да се сконцентрираат и да ја постигнат оваа цел. Цртежот како рана форма на графомоторна вештина кај детето се користи како елемент во проценката на визуелно-моторната координација. Развојот на уметничкиот израз е претходник на подоцнежниот развој на пишувањето што бара висок степен на координација и прецизност.

Како најдобро да се поттикнува графомоторниот развој низ години:

1 година– Вметнувања и пренесувањето мали топчиња од еден сад во друг. Може да му дадете на детето лажица во раката да ја држи и пренесува или предмети како костени или пластични јајца од сад до сад. Овие активности се добри за поттикнување на вештини за фаќање во првата година.

2 години – Валање и гмечење со пластилин е одлична активност за деца на оваа возраст за поттикнување на развојот и подвижноста на раката.

3 години – Ставете корпа со штипки за алишта пред детето. Нека се обиде да ги отвори и да ги закачи на работ од корпата. Сликање со различни материјали и на различни подлоги.

4 години – Цртање едноставни форми и броеви, лепење слики, цртање на вертикални површини.

5 години – Побарајте од вашето дете прво да нацрта цвет, куќа, змија, дрво и слични поедноставни цртежи, а подоцна да нацрта покомплицирани цртежи.

Неколку општи активности за поттикнување на развојот на графомоторни вештини:

Манипулација со пенкало – Сите движења на детето се бавни на почетокот, и со текот на времето, со повторување на активностите, тие се забрзуваат, се разбира со согласност на детето. Манипулацијата со пенкало ги вклучува следниве активности:

-Превртете го моливот помеѓу дланките и нежно свртете го нагоре и надолу, детето може да ги вежба и прстите држејќи го моливчето со палецот и показалецот и ставајќи точки на хартијата со врвот.

-После тоа, детето ќе го стави моливот на хартијата. Продолжението на вежбата е детето да ја постави дланката со раширени прсти на лист хартија и, држејќи го моливчето со другата рака, да го допре просторот помеѓу прстите.

Игри со прсти – Оваа активност има за цел движење на прстите на детето.
-Прва вежба е детето да тропа со прстите на површината на масата како да свири на пијано, тогаш тоа може да ги спои дланките, да ги испреплети прстите и да ги ротира во круг.
-Одлична вежба за фини моторни вештини е играта со ореви, каде што детето држи орев во дланката и го тркала напред-назад, внимавајќи да не падне од неговата рака.
-Со помош на пипета, детето префрла капка по капка вода од една чаша во друга. Со ова се развива сила на прстите и координација на движење.
-Охрабрете го вашето дете да ги извршува активностите што вклучуваат кинење на хартијата на мали парчиња.
-Изведете што повеќе активности што вклучуваат нижење на мали предмети во конецот, како што е правење шарен накит. Може да користите и макарони обоени како за почеток. Работа со пинцета и вртење конец на картон.
-Охрабрете го вашето дете да решава задачи каде повеќе линии се преклопуваат, а детето треба да следи само една со прстот. Секоја линија може да биде обележана во различна боја.

Точка до точка -Оваа игра се состои од цртање форма на лист хартија, но со точки, каде што детето ќе има задача да нацрта линија за поврзување на точките на хартијата за да ја добие дадената форма.
-Нацртајте вежба во која детето треба да повлече линија на патека од лево надесно и обратно.
-Може да го поттикнете развојот на графомоторни вештини со тоа што ќе му дозволите на вашето дете да ја изврши вежбата, како што се поврзување точки во линија за да добие буква или симбол.

Лавиринт -Поминувањето низ лавиринтот со цртање линија од почеток до крај е особено интересна вежба за деца од предучилишна возраст, особено ако сликата на лавиринтот е украсена со детали од нивната омилена приказна. Оваа игра е вистинско задоволство за децата, тие со задоволство ја решаваат и обично се наоѓа на крајот од сликовниците, во работните листови и списанија за деца.Во отсуство на печатен материјал, родителите можат сами да го нацртаат лавиринтот и да го замолат детето да помине низ него со молив без да ги допира страниците на лавиринтот.

Цртежи како активност за графомоторика

-Цртеж на образец,пронајдете различни предмети што можат да послужат како образец за цртање. Потоа, дајте му на детето задача да ги нацрта облиците на понудените предмети со минување низ рабовите на предметот што претходно беше ставен на лист хартија со молив. Овие можат да бидат различни предмети, како што се капачиња шишиња и др.
-Можете да нацртате виножито и да му дозволите на детето да ја наслика секоја линија во различна боја.
-Побарајте од вашето дете да нацрта цвет, куќа, змија, дрво и други слични едноставни цртежи.
-Со цртање на боенка, детето вежба слика во рамките, покажете им како изгледа правилен притисок на молив.
-Охрабрете го вашето дете да црта. Нека детето нацрта личност. Ако недостасуваат некои делови, прашајте го вашето дете: „Што друго мора да нацрташ на некоја личност?“, „Погледни ме“. „Каде се неговите раце?“, „Каде се неговите нозе?“ и слично.
-Може да нацртате едноставен предмет, а потоа оставете му на детето да го копира на втората хартија. Започнете со само една линија, потоа две, потоа заокружете и така натаму. Погледнете што детето може да копира во одредена возраст.
-Цртеж со дланките, Ова е една од омилените игри за деца бидејќи им дава одлична можност да ја изразат својата слобода и креативност. На малите деца им е дадена задача да нацртаат нешто на голем лист хартија со дланките, додека тие имаат слобода да избираат бои и форми.

Изработка на мозаик- Оваа игра се состои од три фази:

-Прво детето треба да ја пресече колажната хартија на мали парчиња,тогаш родителот и детето заедно дизајнираат како треба да изгледа мозаикот и исцртуваат форми што детето ќе ги пополни лепејќи ситно исецкани парчиња хартија. дадените парчиња хартија може да се превртат во топчиња кои потоа се лепат. Апликацијата на која детето ќе ја залепи хартијата за колаж може да биде геометриска шема или една од готовите модели на мозаик.

Цртање и пишување со креда -Цртежот со креда на таблата е многу добра вежба за развој на фини моторни вештини. На овој начин, детето ги вежба прстите и стекнува искуство со контролирање на движењето на рацете. Покрај тоа, тогаш се развива координација око-рака, а за време на цртањето детето истовремено учи како да се ориентира на таблата, што е горе, а што долу, каде е напред и каде назад (забележани во две димензии).

Други активности

-Дозволете му на детето да црта или пишува на вертикална површина и поврзани активности, како што се играње со азбучни магнети на ладилникот.
-Во кутијата со песок скријте разни предмети. Дозволете му на детето да најде скриени богатства. Наместо песок, можеме да користиме и ориз.
-Пишување на форми или букви во сол, шеќер или брашно.
-Охрабрете го вашето дете да извршува активности со ножици.
-Дозволете му на вашето дете да си игра со градежни играчки, како што се Лего коцките.

Иако постојат карактеристики на карактеристичен развој во зависност од возраста на детето, секое дете е различно и може да прифати некои работи порано, а некои подоцна. Клучот за успешен развој на графомоторни вештини лежи во постојаното набудување на развојот на детето. Ако родителите забележат дека дете на возраст од 3 години, едноставни предмети постојано му паѓаат од раце, и нема контрола би било добро да побарате стручен совет. Сепак, не е добро или насилно да го присилувате детето да направи неколку графомоторни вежби за пишување и цртање. Кога правите вежби со вашето дете, секогаш започнувајте со лесни активности, а потоа постепено воведувајте активности кои се посложени и потешки за правење. На овој начин, детето нема да ја изгуби мотивацијата за активности.912

X