Ако детето направи грешка во кој било сегмент – однесување, постапка, задача и друго, објаснете му дека секоја личност на овој свет греши.
Научете го на направената грешка да гледа како на можност да добие скапоцена помош од други.
Секој може да погреши, но само личноста што е сигурна во себе може да каже: „Погрешив и жал ми е“.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X