„Никогаш не е прерано или предоцна, треба да ги научиме децата да знаат дека се важни, корисни и дека можат да придонесат за своето семејство“, Биљана Ивановска, психолог.

Прочитајте повеќе на овој ЛИНК.912

X